Agencija

Dizajn          Web dizajn        Logo dizajn        Dizajn magazina        Marketing        Reklama        Reklamiranje           Kontakt

MARKETING

Marketing predstavlja filozofiju poslovanja. Marketing je začarani krug. Marketing počinje pre početka proizvodnje proizvoda ili otvaranje kompanije. Posle prodaje proizvoda opet je marketing.
Naši marketing experti, pomoći će Vam da Vaše strateške odluke budu u skladu sa životom tržišta.

© 2009 Agencija. Sva prava zadržana.